Call +001 555 801

We're fanatic about sports!

Reklamationer

När du behöver reklamera en vara som är köpt på Elite Prospects Shop är det alltid bäst att kontakta oss först. Vi vill hjälpa dig under ärendets gång och första steget är att avgöra huruvida det rör sig om en fraktskada, ett produktfel eller ett handhavandefel. Detta görs lättast genom telefon, mail och bilder.


När den felaktiga varan anlänt till oss gör vi en reklamationsbedömning. Om den godkänns försöker vi i första hand avhjälpa felet och i andra hand ersätta med en likadan vara. Skulle det inte gå så görs en återbetalning till kunden. Vid fastställd reklamation betalar Elite Prospects Shop returfrakten.

Vid reklamationsärenden tillämpas konsumentköplagen. Läs gärna mer på www.konsumentverket.se

Vid eventuell tvist följer vi rekommendationerna från Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Läs gärna mer på www.arn.se

Vi återbetalar hela summan inom 30 dagar. Ibland kan ett reklamationsärende löpa över den tid ni har att betala en faktura. Kontakta då Klarna och berätta om ärendet för att få förlängd betalningstid.